Kilpailun säännöt

Kaiku 2019

 

1. Kilpailun järjestäjä

 

Radiomainoskilpailu Kaikun järjestää RadioMedia ry.
 
 

2. Kilpailun tarkoitus

Kilpailun tarkoituksena on kehittää suomalaisen äänimainonnan tasoa, kohottaa tekijöiden ammattitaitoa sekä lisätä suomalaisen äänimainonnan arvostusta.
 
 

3. Kilpailukelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki pääosin Suomessa tuotetut radiomainokset ja radiomainossarjat, jotka on ensiesitetty vähintään yhdellä kotimaisella radiokanavalla 15.11.2018 - 31.12.2019 välisenä aikana. Lisäedellytyksenä on myös se, että kyseinen kilpailutyö ei ole aiemmin osallistunut Kaiku-kilpailuun. Äänimainoksen esityspituus saa olla korkeintaan 180 sekuntia. Kilpailuun ilmoitettavat työt tulee olla lain ja hyvän tavan mukaisia. Kilpailun järjestäjä ratkaisee em. tulkinnanvaraisten töiden hyväksymisestä kilpailuun.
 
 

4. Kategoriat

Kaiku-kilpailuun voi ilmoittaa ehdokkaita seuraaviin kategorioihin:
 

Mainoksen toteutusta (luovaa suunnittelua, käsikirjoituksen ideaa sekä tuotantoa) arvioivat kategoriat:

  • 1. Tuotteet - Vuoden paras tuote -radiomainos
  • 2. Palvelut - Vuoden paras palvelu -radiomainos
  • 3. Paikallinen - Vuoden paras paikallinen radiomainos
  • 4. Yhteiskunnallinen - Vuoden paras yhteiskunnallinen radiomainos
  • 5. Musa & jingle - Vuoden paras musa&jingle -radiomainos
  • 6. Yrityskuva - Vuoden paras yrityskuva radiomainos
     

Radiomainonnan tehokkuutta arvioiva kategoria

  • 7. Teho - Vuoden tehokkain radiomainoskampanja

 
Radiomainoksen toteutusta arvioivissa kategorioissa saman mainoksen voi ilmoittaa korkeintaan kahteen kategoriaan. Ehdokkaan voi lisäksi ilmoittaa myös radiomainoksen tehokkuutta arvioivaan kategoriaan (teho), vaikka ehdokkaat kilpailisivat yhdessä tai kahdessa toteutusta arvioivassa kategoriassa.
 
 

5. Aikataulu

Kilpailuun ilmoittautuminen alkaa tiistaina 10.12.2019 klo 12:00 ja päättyy tiistaina 21.1.2020 klo 23:59. *) Kilpailun pidennetty ilmoittautumisaika päättyy maanantaina 27.1.2020 klo 16:00.
 
 

6. Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisen järjestelmän kautta lomakkeella. Kilpailutyötä voi muokata sähköisessä järjestelmässä kilpailun ilmoittautumisajan loppuun asti.

Kullekin kilpailutyölle täytetään oma osallistumislomakkeensa ja lomakkeen tulee olla täytetty ohjeiden mukaisesti. Yhdessä kilpailutyössä tulee olla 1 – 6 mainosspottia (mp3-muodossa).

Kilpailun järjestäjä voi pyytää täydentämään toimitettuja kilpailutöitä ilmoittautumisajan jälkeen. Kaiku-kilpailun tuomaristolle varataan oikeus siirtää työ kategoriasta toiseen.
 

  
7. Tuomarointi

Tuomaristo arvostelee kilpailutyöt laajan kokemuksensa perusteella noudattaen tinkimätöntä ammattietiikkaa kilpailun tuomarointisääntöjen mukaisesti kaksivaiheisessa tuomaroinnissa.

Jääviys
Kukin kategoriatuomari antaa pisteet jokaiselle oman kategoriansa mainokselle. Mikäli tuomari tai päätuomari on osallistunut jonkin mainoksen tuotantoon, on siitä jääviyden vuoksi ilmoitettava, jolloin kyseisen tuomarin pisteitä ei huomioida pistelaskussa.
 
 

8. Tuomaroinnin kriteerit

Kategorioissa tuotteet, palvelut, yhteiskunnallinen, yrityskuva ja paikallinen tuomaristo kiinnittää arvostellessaan huomiota radiomainoksen suunnitteluun sekä käsikirjoituksen ideaan. Painoarvoa annetaan myös ammattimaiselle toteutukselle. Kilpailutyössä on otettu myös huomioon kohderyhmän mahdolliset erityisvaatimukset.

Paikallinen-kategoriaan ilmoitetulla mainoksella käytetään oivallisesti paikallisuutta hyväksi mainonnassa. Mukana voi olla myös pienen budjetin mainoksia, mikä otetaan huomioon arvioinnissa.

Yrityskuva -kategoriaan ilmoitettu mainos tai mainossarja rakentaa johdonmukaisesti yrityksen imagoa tai brändiä. Em. kategorian arvioinnissa voidaan ottaa huomioon ilmoittautumisen yhteydessä annettuja taustatietoja.

Musa/jingle -kategoriaan ilmoitettu mainos edustaa joko mainosmusiikkia tai kyseessä on äänilogo/jingle. Em. kategorian arvostelussa painotetaan idean ja käsikirjoituksen lisäksi radion antamia mahdollisuuksia (äänimaailma, musiikki, äänilogot).

Teho-kategoriaan ilmoitetaan monimediakampanjoita, joiden mediapanostuksista vähintään 20 % tulee olla radiosta. Kampanjan ja sen tuotannon tulee olla kotimaisia. Kategoriassa arvioidaan ensisijaisesti kampanjan tulosta, mutta myös luovaa työtä. Kampanjoilta odotetaan radion ja muiden medioiden tai toimenpiteiden integroinnin nerokkuutta sekä radion vahvuuksien ymmärtämistä ja hyödyntämistä.

 
 

9. Palkitseminen

Kaiku-radiomainoskilpailun shortlistalle valitaan jokaiseen kategoriaan 3-4 parasta mainosta. Kilpailussa valitaan ja palkitaan kategoriavoittajat, vuoden tuotantoyhtiö, vuoden mainostoimisto sekä vuoden mediatoimisto ja koko kilpailun Grand Prix. Tuomarit voivat halutessaan palkita kilpailutyön kunniamaininnalla.

 
 

10. Osallistumismaksut

Kategoria 1 mainos (€) 2-6 mainoksen sarja (€)
Tuotteet 150 250
Palvelut 150 250
Yrityskuva 150 250
Musa/jingle 150 250
Yhteiskunnallinen 150 250
Paikallinen 100 150
Teho 200 200

Hinnasto koskee 10.12.2019 - 27.1.2020 välillä ilmoitettuja töitä.

Kaikkiin osallistumismaksuihin lisätään alv 24 %.

RadioMedia laskuttaa kilpailutyöt annettuun laskutusosoitteeseen ilmoittautumisajan jälkeen. Osallistumismaksun suoritus on edellytyksenä kilpailutyön arvostelulle.

 
 

11. Kilpailumainosten käyttö ja oikeudet

Kilpailun järjestäjällä on oikeus valmistaa kilpailuun ilmoitetuista töistä kopioita ja tallentaa ne edelleen jaettavaksi haluamilleen sidosryhmille. Järjestäjällä on oikeus esittää julkisesti kilpailuun ilmoitettuja töitä omissa tilaisuuksissaan ja osana julkisia esiintymisiään. Kilpailun järjestäjällä on oikeus esittää kilpailuun ilmoitetut mainokset järjestäjän hallinnoimissa netti- ja mobiilipalveluissa.
 
Kilpailuun ilmoittaja vastaa siitä, että kilpailuun ilmoitettujen mainoksien kaikilta tekijänoikeuksien ja tekijänoikeuden lähioikeuksien haltijoilta on hankittu kaikki kilpailuun osallistumisen sekä edellä mainittujen käyttötarkoituksien edellyttämät oikeudet. Kilpailuun ilmoittaja vastaa töihin liittyvistä immateriaalioikeuksista sekä siitä, että työt ovat lain ja hyvän tavan mukaisia.

 

Lisätiedot
Lisätietoja kilpailusta ja kilpailun säännöistä antaa
Inka Luomanmäki, RadioMedia ry, 040 165 7010 tai inka.luomanmaki@radiomedia.fi

 
 

Kaiku-radiomainoskilpailu
>> Osallistumisohjeet
>> Kilpailukategoriat
>> Kilpailun säännöt
>> Hinnasto
 

*) Sääntöjä päivitetty 10.12. klo 10:53: kohta 3, ensiesitysaika muutettu 15.11.2018 - 31.12.2019 välille. Päivitetty 21.1. klo 9:00, kohta 5, pidennetty ilmoittautumisaika 27.1. klo 16 asti. Kohta 10: hinnasto koskee myös pidennettyä ilmoittautumisaikaa 27.1. asti.